Kategoria: Projekt 3.3.2. RPO Małopolska. Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej, która umożliwi realizację celu eksportowego spółki Edrone sp. z o.o , jakim jest rozwój działalności firmy na wybranych nowych rynkach docelowych (Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Stany Zjednoczone. ). Wyrażać się to będzie w rozwoju regularnej sprzedaży nowego produktu (Systemu Edrone) będącego przedmiotem eksportu na wybranych rynkach zagranicznych. Osiągnięcie niniejszego celu będzie możliwe poprzez pozyskanie odbiorców na rynkach docelowych.

Edrone to pierwszy system klasy Social CRM stworzony dla ecommerce (nowa kategoria CRM, określana również jako eCRM lub Social CRM), pozwala on zapisywać wszystkich użytkowników (eklientów) odwiedzających sklep Internetowy i przetwarzać ich dane osobowe w czasie rzeczywistym, po to, aby komunikować się z eKlientami lepiej i skuteczniej, za pomocą takich kanałów Internetowej komunikacji.
Podczas realizacji projektu Wnioskodawca weźmie udział w 8 imprezach o charakterze wystawienniczo-targowym:

1)eComerce Expo Berlin
2)Collision USA,
3)Internet Retailing Expo 2017 w Birmingham
4)NEOCOM 2017 Dusseldorf
5)B2B Marketing Expo 2017 w Londynie
6)targi CeBIT w Hanowerze
7)eCommerce Expo London
8)WebSummit Lisbon

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 25-10-2017 Nazwa zamawiającego EDRONE SP. Z O.O. Numer ogłoszenia 1062720 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 25.10.2017 r. · Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. · Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. · […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7  na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów  podczas targów  NEOCOM 2017 Dusseldorf –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 na zapewnienie transportu eksponatów, noclegów oraz przelotów podczas targów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 na zapewnienie transportu eksponatów, noclegów oraz przelotów podczas targów

             Kraków 14.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6  na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów  podczas targów  eCommerce Expo London 2017   –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów

Kraków 29.03.2017 Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 03.04.2017. Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot.: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniono zapis: Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób: 1) Oferta połączeń powinna obejmować maksymalnie 2 przesiadki, czas oczekiwania na samolot między przesiadką nie może być dłuższy niż 3 godziny doprecyzowano zapis: Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegu w hotelu w Nowym Orleanie dla 2 osób Zapewnienie 4 noclegów dla 2 osób w hotelu w Nowym Orleanie – dwa pokoje […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4  na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów

       Kraków 14.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4  na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów  B2B Marketing Expo 2017 w Londynie  oraz  Internet Retailing  Expo 2017 w Birmingham  –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3  na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3  na usługi transportowe oraz zapewnienie noclegu podczas targów CeBIT 2017 w Hanowerze –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2  na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2  na usługi transportowe oraz zapewnienie noclegu podczas eCommerce Expo Berlin 2017 –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. Nazwa Zamawiającego: edrone Sp. z o.o., Szlak 77/220, 31-153 Kraków Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  na realizację usług doradczych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na realizację usług doradczych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  na realizację usług doradczych Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.  Nazwa Zamawiającego: edrone Sp. z o.o., Szlak 77/220, 31-153 Kraków, Kody CPV 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79530000-8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych związanych z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej  oraz usług w zakresie […]

By Daniele Zedda • 18 February

← PREV POST

By Daniele Zedda • 18 February

NEXT POST → 34
Share on