Kategoria: Zapytania ofertowe

Zapraszmy do składania ofert na realizację etapów i działań w projekcie 3.3.2. RPO Małopolska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów podczas targów WebSummit Lisbon 2017 – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 25-10-2017 Nazwa zamawiającego EDRONE SP. Z O.O. Numer ogłoszenia 1062720 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Termin składania ofert: 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia następnego po upublicznieniu. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.strzelczyk@edrone.me, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków do dnia 25.10.2017 r. · Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. · Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. · […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7  na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów  podczas targów  NEOCOM 2017 Dusseldorf –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 na zapewnienie noclegów oraz transportu eksponatów podczas targów NEOCOM 2017 Dusseldorf – udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 na zapewnienie transportu eksponatów, noclegów oraz przelotów podczas targów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 na zapewnienie transportu eksponatów, noclegów oraz przelotów podczas targów

             Kraków 14.09.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6  na zapewnienie noclegów, przelotów oraz transportu eksponatów  podczas targów  eCommerce Expo London 2017   –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 na zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów

Kraków 29.03.2017 Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 03.04.2017. Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot.: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniono zapis: Zamówienie i zapewnienie biletów lotniczych z Krakowa do Nowego Orleanu i z powrotem dla 2 osób: 1) Oferta połączeń powinna obejmować maksymalnie 2 przesiadki, czas oczekiwania na samolot między przesiadką nie może być dłuższy niż 3 godziny doprecyzowano zapis: Zamówienie i Zapewnienie (opłacenie) noclegu w hotelu w Nowym Orleanie dla 2 osób Zapewnienie 4 noclegów dla 2 osób w hotelu w Nowym Orleanie – dwa pokoje […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4  na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów

       Kraków 14.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4  na usługi transportowe, zapewnienie noclegów oraz przelotów podczas targów  B2B Marketing Expo 2017 w Londynie  oraz  Internet Retailing  Expo 2017 w Birmingham  –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3  na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3  na usługi transportowe oraz zapewnienie noclegu podczas targów CeBIT 2017 w Hanowerze –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej  w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.   Nazwa Zamawiającego. edrone Sp. z o.o. Szlak 77/220 31-153 Kraków   Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie […]

By edrone
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2  na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na usługi transportowe oraz hotelarskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2  na usługi transportowe oraz zapewnienie noclegu podczas eCommerce Expo Berlin 2017 –  udział w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. Nazwa Zamawiającego: edrone Sp. z o.o., Szlak 77/220, 31-153 Kraków Kody CPV 63500000-4 – Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63700000-6 – Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego, wodnego i lotniczego 63000000-9 – Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  na realizację usług doradczych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na realizację usług doradczych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  na realizację usług doradczych Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym Zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.  Nazwa Zamawiającego: edrone Sp. z o.o., Szlak 77/220, 31-153 Kraków, Kody CPV 79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania, 79530000-8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług doradczych związanych z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej  oraz usług w zakresie […]

By Daniele Zedda • 18 February

← PREV POST

By Daniele Zedda • 18 February

NEXT POST → 34
Share on