You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Case study

Customer Intelligence — Best Practices

Customer Intelligence — Best Practices

Everyone once heard that "knowledge is power". That's not true — as many other popular saying that we keep repeating without at least reflect on it. Knowledge is potential power. That's it! Power derives from the application of what we know. Therefore, "Applied knowledge is power!". Yes, it is.

Andre Floriano
Andre Floriano
Artificial intelligence
Black Month 2020 w oczach ekspertów

Black Month 2020 w oczach ekspertów

Dzielimy się analizą wyników właśnie zakończonego Black Friday. Dodatkowo uzupełniamy ją o ekspercką opinię specjalistów marketingu internetowego, biznesu i eCommerce.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Case study
Jean Louis David – edrone Case Study

Jean Louis David – edrone Case Study

Exclusive and renowned Brand. More than 70 salons in Poland, hundreds of thousands of clients registered in CRM, six hundred hairdressers. Operational booking system ready for scheduling all clients, but there is a catch. All of the saloons are closed because of COVID. What we gonna do now?

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Interviews
Jean Louis David — edrone Case Study

Jean Louis David — edrone Case Study

Uznana, ekskluzywna marka. Ponad 70 salonów stacjonarnych w całej Polsce. 200 000 klientów w CRM-ie, 600 fryzjerów, działający system rezerwacji wizyt. No ale jest jeden haczyk, bo wszystkie salony są zamknięte — COVID-19. Co robimy z tym fantem?

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Interviews
AMSO — edrone Case Study

AMSO — edrone Case Study

Sprzedaż sprzętu elektronicznego, zwłaszcza poleasingowego, to nie jest łatwe, ani codzienne zadanie, czyli dokładnie takie, jakie lubimy najbardziej. Na tę trudność składa się kilka czynników i każdy z nich należało wziąć pod lupę i rozłożyć na czynniki przed rozpoczęciem działań.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Case study
The state of eCommerce

The state of eCommerce

The challenges we’re facing should not, at any point, shadow the light of hope and calmness. At edrone, we strongly believe that the existence and the work of eCommerces throughout the world are proving to be a safe haven for our most valuable asset: health.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Case study
The state of eCommerce

The state of eCommerce

Os desafios que estamos enfrentando não devem, em momento algum, ocultar a luz da esperança e da calma. Na edrone, acreditamos firmemente que a existência e o trabalho dos e-commerces em todo o mundo estão se mostrando um porto seguro para o nosso bem mais valioso: a saúde.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Case study
The state of eCommerce

The state of eCommerce

The challenges we’re facing should not, at any point, shadow the light of hope and calmness. At edrone, we strongly believe that the existence and the work of eCommerces throughout the world are proving to be a safe haven for our most valuable asset: health.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Case study