You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Content marketing

Zbliż się do swoich klientów dzięki SMS Newsletter

Zbliż się do swoich klientów dzięki SMS Newsletter

Czy wyobrażamy sobie dzisiejszy świat bez Internetu, komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych? Jest to niemal nieodłączna część naszej codziennej rzeczywistości. Z roku na rok pobijane są wciąż nowe rekordy związane z aktywnością użytkowników w sieci.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
SMS
Get closer to your customers with SMS messages

Get closer to your customers with SMS messages

Can we imagine today's world without the Internet, computers, laptops and mobile devices? They are an almost inseparable part of our everyday reality. Year after year, new records are being broken in terms of user online activity.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
SMS
Jak zwiększyć lojalność wobec Twojego sklepu online

Jak zwiększyć lojalność wobec Twojego sklepu online

Konkurencyjność na rynku eCommerce nie sprzyja pozyskiwaniu lojalnych klientów. Ogromny wybór, nieograniczone opcje i możliwości, a także chęć różnicowania zakupów, rozpraszają klientów pomiędzy wiele sklepów.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
eCommerce
How to boost loyalty to your online store

How to boost loyalty to your online store

Competitiveness in the eCommerce market makes it very tough to attract loyal customers. Huge amounts of choices, unlimited options and opportunities, and the desire to differentiate the shopping experience disperse customers between multiple shops.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
Content marketing
How do you explain Christmas Eve table what you do at work?

How do you explain Christmas Eve table what you do at work?

Christmas Eve. That beautiful day when we all sit down at the Christmas table, drink warm tea, eat all this delicious food, argue a bit about politics and the new Netflix series, and, of course, start to ask what's going on with who.

Julia Łączyńska
Julia Łączyńska
Content marketing
Potencjał asystentów głosowych na rynku eCommerce

Potencjał asystentów głosowych na rynku eCommerce

Co jakiś czas rodzą się nowe trendy i spekulacje na temat tego, co nadejdzie. Jednym z nich jest wykorzystanie asystentów głosowych podczas zakupów. Prawdopodobnie potrzebują jeszcze kilku lat by na dobre zakorzenić się w eCommerce, ale już dziś wiadomo, jak ważną częścią eCommerce się staną.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
Voice
eCommerce w sektorze Mody i Odzieży

eCommerce w sektorze Mody i Odzieży

Od niepamiętnych czasów, aż do rewolucji przemysłowej w XIX wieku, ubrania były szyte ręcznie, co dawało im niepowtarzalny i unikalny charakter. Nie dało się wyprodukować dwóch identycznych sztuk odzieży.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
Case study
eCommerce in the Fashion & Apparel sector

eCommerce in the Fashion & Apparel sector

From the dawn of humanity to the industrial revolution in the 19th century, clothes were sewn by hand, which gave them a unique and inimitable character. It was impossible to produce two identical pieces of clothing.

Aleksandra Stankowska
Aleksandra Stankowska
Case study