≡ edrone Blog
You've successfully subscribed to edrone
Great! Next, complete checkout for full access to edrone
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Machine learning

AVA in a Nutshell: Part II – Voice as a tool

AVA in a Nutshell: Part II – Voice as a tool

In the previous part, we've briefly described the idea behind edrone AVA: a virtual assistant speaking the same way as a biological one. To speak - so simple, right? Looking at Siri clumsiness, we might get quite another impression.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Artificial intelligence
AVA In a Nutshell

AVA In a Nutshell

While trying to overleap competition, there is usually no point in desperate trials of doing something the same way but faster, better because it's at least problematic, especially when you are developing your product in many directions.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Artificial intelligence
edrone AVA: 12,5 milhões serão investidos em Voice Commerce.

edrone AVA: 12,5 milhões serão investidos em Voice Commerce.

O Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento anunciou o resultado da competição "Quick Path". A edrone, como um dos vencedores, receberá uma bolsa para o projeto de P&D no valor de 12.591.156,25 PLN com o objetivo de pesquisar a tecnologia NLU, com particular ênfase em eCommerce e Voice Commerce.

Andre Floriano
Andre Floriano
Interviews
edrone AVA: 12,5 mln inwestycji w Voice Commerce: edrone beneficjentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

edrone AVA: 12,5 mln inwestycji w Voice Commerce: edrone beneficjentem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka. edrone jako jeden z laureatów, otrzyma finansowanie dla projektu badawczo-rozwojowego w wysokości 12 591 156,25 zł. Przeznaczy je na rozwój technologii NLU ze szczególnym uwzględnieniem eCommerce i Voice Commerce.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Interviews
edrone AVA: 12.5 mln of investments in Voice Commerce

edrone AVA: 12.5 mln of investments in Voice Commerce

National Centre of Research and Development announced verdicts of the "quick path" competition. edrone as one of the winners will receive a grant for the R & D project worth 12 591 156.25 PLN aiming towards research NLU technology, with particular emphasis on eCommerce and Voice Commerce.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Interviews
Algorytmy w służbie eCommerce: Platformy Zewnętrzne

Algorytmy w służbie eCommerce: Platformy Zewnętrzne

Ostatnio omówiliśmy podstawowe zalety stosowanie sztucznej inteligencji. Porównaliśmy także cechy ludzkiej inteligencji i inteligencji maszyn. Przedstawiliśmy także ich najprostsze zastosowania (najprostsze, nie znaczy nieciekawe!). Co z trudniejszymi przypadkami?

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Artificial intelligence
Z innej perspektywy — AVA in a nutshell

Z innej perspektywy — AVA in a nutshell

W trakcie rywalizacji biznesowej niekoniecznie chodzi o to, żeby zrobić coś lepiej niż konkurencja, bo jest to zazwyczaj co najmniej trudne. Tym bardziej, jeśli rozwija się swój produkt wielotorowo i na wielu płaszczyznach.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Columns
Ghost in the Marketing Machine

Ghost in the Marketing Machine

One of the many views regarding the philosophy of the mind is called „psychophysical dualism.” It was especially present in the texts of Descartes and postulated the separation of the psychological aspect of humanity from its physicality.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Columns