You've successfully subscribed to edrone Blog
Great! Next, complete checkout for full access to edrone Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Statistics

Lei de Benford: seria a realidade programada?

Lei de Benford: seria a realidade programada?

Na edrone, coletamos uma enorme quantidade de dados das mais de 1.000 lojas online que usam nossa plataforma. Entre estes dados estão valores aparentemente aleatórios, como os valores dos pedidos. Mas, na verdade, estes valores não são aleatórios.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Big data
Prawo Benforda: Czy rzeczywistość jest z góry ustalona?

Prawo Benforda: Czy rzeczywistość jest z góry ustalona?

W edrone gromadzimy mnóstwo danych. Wśród tych danych znajduje się informacja o wartości zamówienia i jak zapewne się domyślasz, jest tam mnóstwo “losowych wartości. Najciekawsze jest to, że w rzeczywistości wcale nie są przypadkowe...

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Columns
Benford's Law: Is the reality hardcoded?

Benford's Law: Is the reality hardcoded?

At edrone, we collect tons of data. There is information about the order value among this data, and as you probably assume, there are lots of random values there. But in fact they aren't entirely random.

Marcin Lewek
Marcin Lewek
Big data